Ochrona Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest udzielana przez Sparex Limited ("Sparex") oraz jej spółki zależne i stowarzyszone określone w tabeli w dodatku 2 (łącznie "Sparex", "my" lub "nas") w dużej mierze odnosi się do zestawiania i obsługi danych na stronach internetowych Sparex (szczegółowe informacje na temat takich stron znajdują się w Dodatku 2.) Terminy pisane wielką literą nie zdefiniowane w treści niniejszej Polityki są określone w Glosariuszu na końcu niniejszej Polityki (patrz Załącznik 1).

Niniejsza Polityka prywatności informuje, jakie informacje są zbierane od firmy Sparex lub które możesz nam przekazać, wraz z tym, w jaki sposób informacje są gromadzone i w jaki sposób informacje będą przetwarzane przez nas. Upewnij się, że przeczytałeś niniejsze Zasady i że rozumiesz, w jaki sposób dane są zbierane od Ciebie. Sparex zachęca Cię do regularnego sprawdzania tej Polityki, ponieważ może ona od czasu do czasu zmieniać się i być aktualizowana.

Odwiedzając stronę internetową firmy Sparex akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszych Zasadach.


Informacje Zebrane Od Ciebie


Sparex może gromadzić i przetwarzać następujące dane o Tobie:


Informacje, Które Nam Przekazujesz


Możesz przekazać nam informacje o Tobie, wypełniając formularze na stronach internetowych Sparex lub korespondując z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Obejmuje to informacje podane przez Ciebie, jeśli zarejestrujesz się w celu korzystania z witryn Sparex, zasubskrybujesz naszą usługę, wyszukasz produkt, złożysz zamówienie w witrynach Sparex, zgłosisz udział w konkursie, promocji lub ankiecie oraz gdy zgłosisz problem z witrynami Sparex. Informacje, które nam przekazujesz, mogą zawierać twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.


Informacje Zebrane Od Ciebie


W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na stronach internetowych Sparex: następujące dane mogą być automatycznie zbierane od Ciebie

 • Informacje techniczne, w tym adres IP (Internet Protocol) wykorzystywany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma; i
 • Informacje na temat wizyty użytkownika, w tym pełny strumień kliknięć adresów URL (ang. Uniform Resource Locators - URL) na stronach internetowych Sparex, za ich pośrednictwem i ze stron internetowych (w tym datę i godzinę); produkty, które przeglądałeś lub wyszukiwałeś; czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość odwiedzin niektórych stron, informacje o interakcjach strony (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursorem myszy) oraz metody używane do przeglądania strony.

Usługi Stron Trzecich


Sparex korzysta z usług stron trzecich o nazwie CloudIQ. CloudIQ pozwala nam wysyłać e-maile z przypomnieniami, jeśli zapomniałeś lub nie udało Ci się ukończyć transakcji na naszych stronach. CloudIQ zbiera dane e-mail, wpisane na stronie kasy, aby wysłać wiadomość e-mail z informacją, że utworzony koszyk jest nadal dostępny do kupienia. Możesz zrezygnować z tych operacyjnych wiadomości e-mail w dowolnym momencie, korzystając z linku podanego na dole wiadomości e-mail.
Wszystkie zebrane wiadomości e-mail są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania tych operacyjnych wiadomości e-mail, jak opisano powyżej, i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów ani nie są wykorzystywane do jakichkolwiek innych stron trzecich.

Sparex wykorzystuje również dostawcę oprogramowania innego producenta do wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail o nazwie MailChimp. MailChimp przechowuje twoje dane osobowe na swoich bezpiecznych serwerach (te serwery mogą znajdować się poza krajem, w którym pierwotnie dostarczyłeś swoje dane) i wykorzystują te informacje wyłącznie w celu spełnienia określonego wymagania dla Sparex.


W Jaki Sposób Wykorzystuje Się Informacje Zebrane Od Ciebie


Informacje przechowywane na Twój temat mogą być używane przez firmę Sparex w następujący sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Informacje, które podasz, mogą zostać wykorzystane na następujące sposoby:

 • Do wywiązywania się z naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między Państwem a nami oraz do dostarczania informacji, produktów i usług, o które prosisz od nas;
 • W celu dostarczanie informacji o innych towarach i usługach podobnych do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś;
 • aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze; i
 • Aby zapewnic, że treści ze stron internetowych Sparex prezentowane są w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera.

Informacje Zebrane o Tobie


Informacje zebrane o firmie mogą być używane na następujące sposoby:

 • W celu administrowania witrynami Sparex i wewnętrznymi operacjami, w tym rozwiązywaniem problemów, analizą danych, testowaniem, badaniami, statystykami i ankietami;
 • Aby ulepszyć strony internetowe Sparex, aby zapewnić, że treści prezentowane są w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera;
 • Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej usługi, jeśli zdecydujesz się to zrobić;
 • W ramach naszych starań o bezpieczeństwo stron internetowych Sparex; i
 • Aby zmierzyć lub zrozumienić skuteczność reklam wyświetlanych Tobie i innym osobom, aby zapewnić, że dostarczamy Ci tylko odpowiednie wiadomości reklamowe i promocyjne.

Prawne Podstawy Przetwarzania Danych Osobowych


Przetwarzając dane osobowe w związku z celami określonymi w niniejszym oświadczeniu, Sparex może, w zależności od okoliczności, polegać na jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Uzyskaliśmy Twoją uprzednią wyraźną zgodę na Przetwarzanie;
 • Mamy uzasadniony interes w przeprowadzeniu Przetwarzania (w tym w naszych uzasadnionych interesach w prowadzeniu naszej działalności, dostarczaniu towarów i usług dla Ciebie, powiadamianiu Cię o innych produktach lub usługach, które mogą Cię zainteresować oraz utrzymaniu lub ulepszaniu naszych produktów lub usługi) i nie ma nadmiernego ryzyka dla twoich praw, wolności lub interesów;
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z umową zawartą z Tobą lub na twoją korzyść;
 • Przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo;
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów każdej osoby; lub
 • Wszelkie inne legalne podstawy dostępne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Międzynarodowy Transfer Danych Osobowych


Możemy korzystać z urządzeń do przetwarzania kontrolowanych lub obsługiwanych przez członków naszej grupy korporacyjnej, które znajdują się w jurysdykcjach innych niż jurysdykcja, w której pierwotnie gromadzono dane osobowe. W szczególności, dane e-mail, zawartość i funkcje Witryny, Aplikacji lub Urządzenia mogą być dostarczane za pośrednictwem serwerów znajdujących się poza Twoją jurysdykcją (w tym między innymi serwerów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych). Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane przy użyciu tych serwerów lub innych Urządzeń przetwarzających, w ramach działania Witryny, Aplikacji lub Urządzenia, lub w związku z dowolnym z Celów Przetwarzania określonych w niniejszym Oświadczeniu, z zastrzeżeniem zawsze do zgodności z przepisami obowiązującego prawa (np. poprzez wdrożenie standardowych klauzul umownych UE, w stosownych przypadkach). Te transfery są niezbędne, aby zapewnić naszym produktom i usługom w wydajny i skuteczny sposób. Przekazując Dane osobowe firmie Sparex zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, potwierdzasz, że Twoje Dane osobowe mogą być przesyłane do międzynarodowych lokalizacji poza Twoją jurysdykcją. Jeśli nie życzysz sobie, aby Twoje Dane Osobowe zostały przekazane do innych jurysdykcji, nie podawaj danych osobowych firmie Sparex ani nie korzystaj z żadnych Witryn, Aplikacji lub Urządzeń.


Zatrzymywanie Danych


Zachowamy dane osobowe tylko tak długo, jak wymagamy takich danych osobowych w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Możemy również zostać zobowiązani do zachowania Twoich Danych Osobowych przez dodatkowe okresy czasu, na przykład, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa

Sparex oferuje osobom, których dane dotyczą, możliwość określenia w ciągu całego życia instrukcji, których należy przestrzegać po ich śmierci w odniesieniu do ich danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie przejdzie bez jasnych instrukcji dotyczących zarządzania danymi osobowymi, możemy również współpracować z najbliższymi członkami rodziny i przedstawicielami w celu usunięcia danych osobowych zmarłej osoby, w stosownych przypadkach. W pewnych okolicznościach możemy dostarczyć beneficjentom zmarłych osób, których dane dotyczą, racjonalnych informacji na temat danych przechowywanych na temat zmarłego podmiotu danych przez Sparex. Nie będziemy podawać haseł ani innych danych logowania. Każda decyzja dotycząca odpowiedzi na wniosek dotyczący zmarłego podmiotu danych będzie musiała zostać zrównoważona obowiązkiem zachowania bezpieczeństwa, prywatności i prywatności.


Ochrona Twoich Danych Osobowych


Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach lub na bezpiecznych serwerach obsługiwanych przez stronę trzecią. W przypadku, gdy otrzymałeś (lub gdy wybrałeś) hasło, które umożliwia ci dostęp do pewnych części naszych stron internetowych, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Nie udostępniaj swojego hasła nikomu.

Niestety transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż istnieją solidne systemy do ochrony danych, Sparex nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do stron internetowych Sparex; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji zostaną zastosowane restrykcyjne procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi


Twoje Prawa


Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Twoje Dane osobowe przechowywane przez Sparex są kompletne, dokładne i aktualne. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, masz następujące prawa:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy, lub ich kopii. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat uzyskiwania dostępu do wszelkich przechowywanych danych o Tobie i Twojej firmie, skontaktuj się ze swoim adresem: [email protected];
 • Prawo do żądania korekty wszelkich nieścisłości w danych osobowych;
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu, z uzasadnionych przyczyn, do przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do żądania, z uzasadnionych przyczyn: usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Sparex; i / lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych do innego kontrolera w stosownym zakresie;
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody; i
 • Prawo do wnoszenia skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych do organu ochrony danych.

Nie ma to wpływu na prawa ustawowe. Użytkownik może wykonywać dowolne z tych praw, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji "kontakt" poniżej.


Zmiany w Naszej Polityce Prywatności


Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić do naszej Polityki prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie i, w razie potrzeby, przesłane e-mailem. Sprawdzaj często, aby zobaczyć aktualizacje lub zmiany w naszej Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z naszych stron internetowych jest równoznaczne z akceptacją naszej Polityki prywatności.


Kontakt


Pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane na adres  [email protected]


Załącznik 1


Słownik

W niniejszych Zasadach zaznaczonych wielką literą znaczenie mają:

 • Obowiązujące przepisy Prawa oznaczają wszystkie ustawy i rozporządzenia mające zastosowanie do odpowiednich podmiotów stowarzyszonych AGCO.
 • Organ ochrony danych oznacza niezależny organ publiczny, któremu prawnie powierzono zadanie nadzorowania zgodności z przepisami o ochronie danych.
 • Przepisy dotyczące ochrony danych oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Proces lub przetwarzanie oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych z wykorzystaniem Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy są to środki automatyczne, w tym między innymi: zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Lokalizacja Zależna Nazwa Firmy Adres Internetowy
Wielka Brytania Sparex Limited UK gb.sparex.com
Australia Sparex Australia PTY Ltd au.sparex.com
Austria Sparex GesmbH (Österreich) at.sparex.com
Belgia Sparex Belgium bvba be-fr.sparex.com / be-nl.sparex.com
Canada Sparex Canada Limited ca.sparex.com
Dania Sparex Danmark, Sparex Limited ApS dk.sparex.com
Export Sparex Limited UK export.sparex.com
Francja Sparex S.A.R.L. fr.sparex.com
Niemcy Sparex Handels- und Vertriebs GmbH de.sparex.com
Irlandia Sparex (TA) Limited Ie.sparex.com
Włochy Sparex Ges.m.b.H it.sparex.com
Holandia Sparex Holland b.v. nl.sparex.com
New Zealand Sparex N.Z. Limited nz.sparex.com
Polska Sparex Polska Sp. z o.o. pl.sparex.com
Portugalia Sparex Portugal-Importação e Comercio de Peças LDA pt.sparex.com
Hiszpania Sparex Agrirepuesto, S.L es.sparex.com
South Africa Sparex South Africa za.sparex.com
US Sparex Inc us.sparex.com