1. Warunki użytkowania

Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie jest zapewniane przez Sparex Limited na warunkach określonych poniżej. Warunki te mogą podlegać okresowym zmianom bez powiadomienia, dlatego należy je regularnie sprawdzać. Dalsze korzystanie z tej strony będzie traktowane jako akceptacja zaktualizowanych lub zmienionych warunków.

2. Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów, patenty i inne prawa własności intelektualnej na tej stronie i na jej witrynach należą do firmy Sparex Limited lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie części lub całości zawartości tej strony internetowej w jakiejkolwiek formie jest zabronione, z wyjątkiem użytku osobistego lub wewnętrznego użytku biznesowego i nie może być powielane i udostępniane osobom trzecim. Wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich w oryginalnym materiale muszą zostać zachowane. Niniejsza strona internetowa nie może być modyfikowana, dezasemblowana, dekomponowana lub poddawana inżynierii wstecznej w żaden sposób w celach komercyjnych. Zezwolenie na kopiowanie do użytku osobistego i wewnętrznego nie pozwala na dołączenie materiału lub jakiejkolwiek jego części do innej strony internetowej, elektronicznego systemu wyszukiwania, publikacji lub jakiejkolwiek innej pracy (drukowanej, elektronicznej lub innej). Sparex Limited nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie jakichkolwiek plików.

3. Zastrzeżenia

Sparex Limited nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani zobowiązań dotyczących:

(a) dowolna treść tej strony (w tym, bez ograniczeń, wszelkie informacje dotyczące jakości, dokładności, kompletności lub przydatności do celów takich treści). Informacje na tej stronie nie stanowią porady ani zalecenia; lub

(b) jakiejkolwiek zawartości jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której odnoszą się łącza hipertekstowe lub do których można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem niniejszej strony internetowej ("Witryna innego podmiotu"). Sparex Limited nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty (bezpośrednie, pośrednie lub wtórne), wydatki, zobowiązania, utratę zysków lub koszty wynikające z wykorzystania, dostępu lub polegania na informacjach podanych przez pracowników, agentów lub podwykonawców w odniesieniu do, zawartej lub dostępnej za pośrednictwem jej strony internetowej. Sparex Limited nie popiera ani nie zatwierdza zawartości Witryny Osób Trzecich, podobnie jak Sparex Limited nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z żadną z nich (w tym między innymi z odpowiedzialnością wynikającą z jakiegokolwiek zarzutu dotyczącego treści Witryny Osób Trzecich. narusza jakiekolwiek prawo lub prawa jakiejkolwiek osoby lub jest nieprzyzwoite, zniesławiające lub skandaliczne). Sparex Limited nie gwarantuje, że funkcje, materiały i informacje dostępne na tej stronie internetowej (i / lub powiązane z tą witryną) będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione lub że ta witryna lub jej serwer jest wolny od wirusów lub błędów i inne przedmioty o niszczycielskiej naturze. Użytkownik strony internetowej jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur i kontroli antywirusowych (w tym antywirusowych i innych kontroli bezpieczeństwa) w celu spełnienia szczególnych wymagań dotyczących dokładności i bezpieczeństwa danych wejściowych i wyjściowych. O ile nie wskazano inaczej, części wymienione na tej stronie są częściami Sparex i nie są wytwarzane przez producentów OEM. Oryginalne nazwy producentów, numery części i opisy są cytowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają na celu wskazywać ani sugerować, że nasze części zamienne są wytwarzane przez OEM.

4. Ogólne

Niepowodzenie lub opóźnienie w zakupie lub egzekwowaniu przez Sparex jakiegokolwiek prawa w niniejszych warunkach nie zrzeka się prawa Sparex do egzekwowania tego prawa. Warunki te podlegają prawu Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii w przypadku wszelkich sporów.

Informacje na temat ochrony prywatności

Dane osobowe z formularzy zamówień służą do wysyłania zamówień, informacji o naszej firmie i promocji dla naszych gości. Informacje te mogą być przekazywane naszym dealerom lub innym partnerom biznesowym. Nie przekazujemy ani nie sprzedajemy danych osobowych innych firm zewnętrznych w celu ich wykorzystania w marketingu lub nagabywaniu.

Zachowamy poufność twoich danych osobowych. Zostanie on wykorzystany wyłącznie do obsługi relacji z klientem w firmie Sparex Limited, jej spółkach zależnych i partnerach biznesowych.