Grupa Sparex sprowadza produkty od ponad 900 dostawców z ponad 30 krajów. Do obowiązków grupy Sparex należy nie tylko ochrona naszych własnych pracowników i zarządzanie nimi, ale także dbałość o to, aby nasi dostawcy (w tym firmy pracujące dla naszych dostawców) przestrzegali tych samych wysokich standardów w zakresie zapewnienia bezpiecznego, zgodnego z prawem i zdrowego środowiska pracy. W oparciu o te ważne założenia szkolimy naszych pracowników, a od wszystkich dostawców oczekujemy akceptacji i przestrzegania naszego Kodeksu postępowania dla dostawców. Kliknij tutaj aby zapoznać się z naszym Kodeksem Postępowania dla Dostawców.

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób grupa Sparex dba o to, aby te wymagania w zakresie pracowników zostały spełnione w obrębie całego łańcucha dostaw:


Kliknij tutaj aby zobaczyć nasze oświadczenie dotyczące ustawy o współczesnym niewolnictwie.
Kliknij tutaj aby zobaczyć nasz arkusz informacyjny dotyczący niewolnictwa i handlu ludźmi.

Aby zgłosić naruszenia naszego Kodeksu postępowania dla dostawców lub oświadczenia dotyczącego ustawy o współczesnym niewolnictwie, kliknij tutaj co pozwoli skorzystać z naszego zabezpieczonego i poufnego narzędzia do raportowania.